Leeftijdsverschil in relaties en alles wat daarbij komt kijken.

De nieuwe online community en informatieve website voor en door mensen met leeftijdsverschil in een relatie.

Wat zegt de wet over leeftijdsverschil?

door | zaterdag 15 juni 2019 | Tips+Tricks+Regels | 0 Reacties

Wat zegt de wet over leeftijdsverschil in relaties?

Het is moeilijk om hier een echt eenduidig antwoord te geven. Een aantal regels staan vast in de wet maar sommige gevallen worden individueel bekeken. Na veel onderzoek en studie gedaan te hebben ben ik tot de onderstaande conclusies gekomen.*
Dit is een artikel met veel moeilijke woorden en soms erg lange zinnen die best lastig te lezen zijn af en toe. De Flesch Reading Ease score voor deze tekst is 36.2, wat wordt beschouwd als moeilijk te lezen. Ik heb toch mijn uiterste best gedaan om het zo begrijpelijk mogelijk te schrijven. Heb je tips of vragen? Stel deze dan gerust. Spreek ons aan op Facebook of neem contact met ons op via het contactformulier.

* Disclaimer: De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Leeftijdsverschil.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Mocht u of jij een aanpassing of toevoeging hebben op dit artikel? Laat ons dat dan weten!

Civielrechtelijk antwoord

Het civielrechtelijke antwoord op de vraag wat is toegestaan is als volgt:
– Als de jongste persoon in de relatie niet 16 jaar is, is een relatie met een meerderjarig persoon die boven de 18 is, niet toegestaan en dus bij wet verboden.
– Als de jongste persoon in de relatie wel 16 jaar is, maar nog geen 18 jaar, is een relatie met een meerderjarig persoon die boven de 18 is niet verboden maar is de voogd of ouder van de jongste persoon verantwoordelijk voor de jongste persoon. In dit geval kan een voogd of ouder contact verbieden of beperken.

Jongste in relatieOudere in relatieSeksuele relatie?Opmerkingen
Categorie 1:
onder de 12 jaar
(minderjarig)
Elke leeftijdscategorieAbsoluut verboden.Maximumstraf oudere: 12 jaar gevangenisstraf.
Categorie 2:
12, 13, 14, 15 jaar
(minderjarig)
Categorie 2:
12, 13, 14, 15 jaar
(minderjarig)
Wettelijk zelfs op consensuele basis verboden. Echter…

 

… als er sprake is van een normale geestelijk gelijkwaardige relatie-context wordt het door de wetgever niet als ontuchtig gezien.

Seks met leeftijdsgenootjes is strafbaar maar wordt niet altijd als ontuchtige handeling aangemerkt. Er wordt pas vervolgd als er een klacht wordt ingediend. Het zogenaamd klachtdelict.

 

De voogd of ouder voor is verantwoordelijk voor de jongste. Zij kunnen ongewenste contacten verbieden of beperken.

Categorie 2:
12, 13, 14, 15 jaar
(minderjarig)
Categorie 3:
16 jaar en 17 jaar
(minderjarig)
Wettelijk zelfs op consensuele basis verboden. Echter…

 

… als er sprake is van een normale geestelijk gelijkwaardige relatie-context wordt het door de wetgever niet als ontuchtig gezien.

Seks met leeftijdsgenootjes is strafbaar maar wordt niet altijd als ontuchtige handeling aangemerkt. Er wordt pas vervolgd als er een klacht wordt ingediend. Het zogenaamd klachtdelict.

 

De voogd of ouder voor is verantwoordelijk voor de jongste. Zij kunnen ongewenste contacten verbieden of beperken.

Categorie 2:
12, 13, 14, 15 jaar
(minderjarig)
18 jaar en ouder
(meerderjarig)
Zelfs op consensuele basis verboden.Maximumstraf oudere: 8 jaar gevangenisstraf.
Categorie 3:
16 jaar en 17 jaar
(minderjarig)
Categorie 3:
16 jaar en 17 jaar
(minderjarig)
Op consensuele basis toegestaan.De voogd of ouder voor is verantwoordelijk voor de jongste. Zij kunnen ongewenste contacten verbieden of beperken.
Categorie 3:
16 jaar en 17 jaar
(minderjarig)
18 jaar en ouder
(meerderjarig)
Op consensuele basis toegestaan.De voogd of ouder voor is verantwoordelijk voor de jongste. Zij kunnen ongewenste contacten verbieden of beperken.
Categorie 4:
18 jaar en ouder
(meerderjarig)
18 jaar en ouder
(meerderjarig)
Op consensuele basis toegestaan. 

Burgerlijk Wetboek & Wetboek van Strafrecht

Er is al vaker het een en ander online verschenen over cases waarin leeftijdsverschil ten sprake kwam. Het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht zegt hier ook wat over. Het is niet helemaal waterdicht en op verschillende manieren te interpreteren. De uitspraken van rechters verschillen dan nogal eens.

Hoorplicht

In 2002 is bij wet het klachtdelict vervangen door een hoorplicht: jongeren moeten altijd gehoord worden, maar iedereen kan vervolging initiëren.
Boven de 16 (mits vrijwillig en toerekeningsvatbaar) is seksuele gemeenschap in Nederland legaal.In 2002 is bij wet het klachtdelict vervangen door een hoorplicht: jongeren moeten altijd gehoord worden, maar iedereen kan vervolging initiëren.
Boven de 16 (mits vrijwillig en toerekeningsvatbaar) is seksuele gemeenschap in Nederland legaal.

Ouderlijk gezag over minderjarigen

Artikel 245 | Burgerlijk Wetboek Boek 1 | Geldend van 28-02-2017 t/m 31-08-2017

Minderjarigen staan onder gezag.

Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel voogdij.

Ouderlijk gezag wordt door de ouders gezamenlijk of door één ouder uitgeoefend. Voogdij wordt door een ander dan een ouder uitgeoefend.

Het gezag heeft betrekking op de persoon van de minderjarige, het bewind over zijn vermogen en zijn vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte.

Het gezag van de ouder die dit krachtens artikel 253sa of krachtens een rechterlijke beslissing overeenkomstig artikel 253t samen met een ander dan een ouder uitoefent, wordt aangemerkt als ouderlijk gezag dat door ouders gezamenlijk wordt uitgeoefend, tenzij uit een wettelijke bepaling het tegendeel voortvloeit.

Ontucht met minderjarigen #1

Artikel 244 | Wetboek van Strafrecht | Geldend van 16-10-2018 t/m heden

Hij die met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Ontucht met minderjarigen #2

Artikel 245 | Wetboek van Strafrecht | Geldend van 16-10-2018 t/m heden

Hij die met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.


0 reacties

Trackbacks/Pingbacks

  1. Verliefd, maar er is een leeftijdsverschil... Hoe zit het met seks? - Leeftijdsverschil.nl - […] Al jaren dolgelukkig samen, zelfs met een groot leeftij… De start van iets nieuws Wat zegt de wet over…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.